Co je sociální fobie?

Napsal Sociální fobie dne . Zařazeno do Uncategorised

 

Sociální fobie (sociální strach či sociální úzkost, resp. sociálně-úzkostná porucha) je úzkostná porucha, která působí emocionální i somatické (tělesné) problémy v různých sociálních situacích, tj. při interakci s jinými lidmi.

Projevuje se i při běžném neformálním kontaktu, např. během telefonování, jedení či psaní na veřejnosti, při nákupech apod. Prožívání úzkosti brání postiženým jedincům do těchto, jinak zcela běžných, situací vstupovat nebo jim je zásadním způsobem ztěžuje normálně zvládnout. Toto vše vede někdy až k úplné společenské izolaci a stálému prožívání stresu. 

Člověk postižený sociální fobií se především obává, že bude svým okolím negativně posuzován a hodnocen. Ruku v ruce s tímto jdou pocity méněcennosti, nedostatečnosti, rozpaky apod. Trvá-li vše dostatečně dlouho, mohou se objevit i depresivní stavy. Postižený člověk své nepříjemné pocity kompenzuje tím, že se cíleně vyhýbá lidské společnosti a osobnímu kontaktu s ní. Obává se, že takovou situaci nezvládne a dostává se tak do začarovaného kruhu, vzniká tzv. anticipační úzkost (tj. strach, že budu mít strach). 

Sociální fobie je mnohem častějším problémem, než než by se mohlo zdát. Po alkoholismu a depresích je třetí nejrozšířenější psychickou poruchou na světě. Odhaduje se, že až 7% populace trpí v současné době některou z jejích forem. 

SOCstres

Časté projevy sociální fobie:

  • strach ze seznamování se s ostatními lidmi 
  • strach z kritiky 
  • obava být středem pozornosti 
  • pocit, že když cokoli dělám, ostatní mě pozorují a hodnotí 
  • strach ze setkání a interakce s autoritami 
  • úzkost a strach při veřejném projevu a mnohé další 

Tyto projevy jsou zpravidla úzce spjaty s konkrétními fyzickými pocity na těle, jako jsou např. bušení srdce, červenání se, nadměrné pocení, pocity sucha v krku a ústech, třes, obtížné polykání, svalové záškuby v obličeji, fleky v dekoltu a na krku, ale také časté nucení na toaletu, koktavost a další. 

Člověk se sociální fobií zažívá újmu v běžných mezilidských vztazích, špatně nebo vůbec nenavazuje partnerské vztahy, má problémy se studiem či pracovní kariérou,  s běžnou komunikací s úřady atd. Toto vše mu zásadně snižuje kvalitu života

Lidé trpící sociální úzkostí vědí, že jejich úzkost je iracionální a nemá žádný hmatatelný důvod. Nicméně, "vědět" není totéž, jako "myslet si" a nebo "mít pocit"