JAK VÁM POMŮŽE PSYCHOLOG ČI PSYCHIATR?

Napsal Sociální fobie dne . Zařazeno do Uncategorised

Běžná klinická praxe řeší sociální úzkost především podáváním psychofarmak, v lepším případě léčba začíná některou z forem psychoterapií, a k lékům se přistupuje zpravidla následně v závislosti na účinku té které použité psychoterapie. Nicméně,  obvykle k tomu, dříve či později, dojde. Užívání psychofarmak je obvykle doživotní.
 
Nejčastěji je v současnosti klinicky aplikována tzv. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která ve své podstatě vysvětluje klientovi jeho patologický pohled na jeho problém a více či méně jej přesvědčuje, aby svůj pohled a přístup k problému změnil, analyzuje přesvědčení a postoje klienta. Cílem KBT mimo jiné je, aby klient svůj postoj pochopil a následně změnil. Nástrojem k tomu je především rozhovor mezi klientem a psychologem. V rámci KBT dochází i k nácviku sociálních situací, často přímo v terénu a mnohdy i za cenu toho, že se klient bude v těchto situacích opakovaně cítit nepříjemně. Výsledkem má být to, aby klient svůj strach překonal a na sociální situace si zvykl. Ve svém důsledku však dochází velmi často k tomu, že je klient ještě více stresován. Jeho stav úzkosti se může po takové terapii i prohloubit. KBT trvá obvykle několik měsíců až rok, případně i déle.