PROJEVY SOCIÁLNÍ FOBIE

Napsal Sociální fobie dne . Zařazeno do Uncategorised

Mezi časté projevy sociální fobie patří například

strach ze seznamování se s ostatními lidmi

strach z kritiky okolí

obava být středem pozornosti

pocit, že když cokoli dělám, ostatní mě pozorují a hodnotí

strach ze setkání a interakce s autoritami

úzkost a strach při veřejném projevu a mnohé další

 

Tyto projevy jsou zpravidla úzce spjaty s konkrétními fyzickými pocity na těle, jako jsou např. bušení srdce, červenání se, nadměrné pocení, pocity sucha v krku a ústech, třes, obtížné polykání, svalové záškuby v obličeji, fleky v dekoltu a na krku, ale také časté nucení na toaletu, koktavost a další.

 

Člověk se sociální fobií zažívá újmu v běžných mezilidských vztazích, špatně nebo vůbec nenavazuje partnerské vztahy, má problémy se studiem či pracovní kariérou,  s běžnou komunikací s úřady atd. Toto vše mu zásadně snižuje kvalitu života.

Lidé trpící sociální úzkostí vědí, že jejich úzkost je iracionální a nemá žádný hmatatelný důvod. Nicméně, "vědět" není totéž, jako "myslet si" a nebo "mít pocit".