Druhy fobii - top 7

Napsal Sociální fobie dne . Zařazeno do Uncategorised

        Druhy fobii

Agorafobie

            Jedná se o fobii, při níž jedinec trpí strachem z otevřeného prostoru, ale i strach z prostorů, kde se nachází více lidí (divadlo, kino, dopravní prostředky, obchodní domy, stání ve frontách v obchodech atd.) či kde je jedinec naopak sám. Pocity člověka s agorafobií, často přecházejí v paniku. Jedná se o opravdu velmi častou poruchu a vyskytuje se u lidí s různým stupněm vzdělání. Takovému jedinci prochází hlavou myšlenky typu (omdlím tady a zapadne mi jazyk a nikdo mi nepomůže, dostanu infarkt, zkolabuji a budu potřebovat první pomoc atd.)

Ofidiofobie

            Strach z hadů. Panická úzkost je vyvolaná nejen při styku přímo s hadem v přírodě, ale i na obrázku, fotografii, v televizi nebo v teráriu. Strach je vyvolán pocitem ohrožení, dochází až ke ztuhnutí a jedinec se nemůže pohnout ani promluvit.

Klaustrofobie

            Je chorobný strach z uzavřených prostor. Touto fobií trpí asi 5 lidí ze sta, postihuje obě pohlaví. Blok v těle nastává pro prožití nějaké traumatu např. uvěznění ve výtahu, tunelu nebo v dopravním prostředku. Postižený se v takovéto situaci začne s panickou hrůzou dostávat ven z prostoru a může být i agresivní.

Akrofobie

            Je chorobný strach z výšek a hloubek. Trpí jí asi 10 lidí ze sta, přičemž ženy postihuje daleko více, než nuže. Pro takovéto lidi je už jen v představě problém vystoupit na rozhlednu, dívat se dolů do hloubky, cestovat letadlem. Přesně není specifikováno jak velká výška či hloubka komu vadí, je to různé, ale jakmile nastane ta hranice, která mu vadí, objeví se panika, strach, hrůza, neschopnost pohybu, motání hlavy atd. Takovýto člověk může být opravdu nebezpečný jak sobě, tak i svému okolí.

Arachnofobie

            Je psychické onemocnění, které se projevuje panickým strachem z pavouků. Opět vzniká většinou v dětství nějakým dřívějším traumatickým zážitkem, ten se dostane do podvědomí a negativní pocit z pavouků zůstává v podvědomí. Může ale také tento pocit vzniknout tím, že některý z rodičů má panickou hrůzu z pavouků a tím se to přenese i na dítě, protože dítě se naučí chování přesně takové, jako vidí u rodičů. U některých jedinců stačí jen náznak přítomnosti pavouka, ani ho nemusí vidět a už nastává pocit strachu, stačí vidět pouze pavučinu a už nastane problém. Někomu stačí vidět obrázek pavouka nebo ho uvidět v televizi a nastávají příznaky paniky, jako je bušení srdce, návaly horka, sucho v ústech atd.

Aichmofobie

            Je další fobie, která se vyznačuje chorobným strachem z ostrých předmětů - injekčních stříkaček, jehel, nůžek, nožů, drátů, prostě všeho, co má ostrý hrot. Je to fobie, kterou si neseme z dětství, protože v dětství jsme častokrát očkováni, zváni na odběry krve nebo zraněni ostrými předměty. Z toho pak vzniká tato fobie, která se projevuje motáním hlavy, omdléváním, pocením úzkostí. Lidé postižení touto fobii se vyhýbají kontaktu s takovými předměty, vyhýbají se odběrům krve, nepožívají nůžky, jehly atd. Takovýto jedinci se mohou chovat až agresivně ze strachu o život.

Sociální stres (sociální fobie)

            Sociální fobie nebo „sociální stres“ je projev strachu z životních situací. Člověk trpící sociálním stresem se obává styku s jinými lidmi.