Emoce a sociální fobie

Napsal Sociální fobie dne . Zařazeno do Uncategorised

Emoce

U lidí, trpících sociální fobií, se často vyskytují tyto emoce:

 • úzkost
 • strach
 • vztek na sebe
 • pocit viny
 • frustrace
 • rezignace
 • bezmoc

a další...

Úzkost

U úzkosti jsou známe projevy jako poruchy spánku, pocit stažení v hrdle, zvýšená únava, zrychlené dýchání, červenání se, pocení, sucho v puse, mravenčení v rukách. Při úzkosti nelze definovat příčinu (důvod proč vzniká, proč cítím její projevy). Úzkost může trvat velmi dlouhou dobu nebo také jen krátce. Může začít neklidem, slabou nervozitou a přejít až do panického stavu.

Nízká míra úzkosti může být potřebná a užitečná, protože při ní jsme schopni vydávat větší výkony. Ve chvíli, když je úzkost častá, trvá přehnaně dlouhá, silná a objevuje se, když to chceme co nejméně, tak se zpravidla jedná o sociální úzkost.

Strach

Strach je stav, při kterém vnímáme obavu z konkrétní věci, situace atd. Jeho původí funkce je ochranná, neboť díky strachu se cíleně vyhýbáme konkrétním situacím (či objektům), které v nás v minulosti vyvolaly trauma. Dokážeme určit, proč se bojíme, co strach to vyvolalo.

Příklad

Potřebuji někomu zavolat - určitě budu koktat a nebudu se umět vymáčknout, raději nikam nezavolám (vyhýbání se určité činnosti, vedoucí k ještě větší obavě). Objevuje se emoce strachu.  Úzkost a strach zasahují celý náš organismus.

Panika (panická porucha, projevují se jednotlivé panické ataky)

Velká úzkost, která přechází až k obavám ze smrti, strach o život.

 • návaly horka
 • závratě, zrychlený tep
 • dušení, pocit, že se nemohu nadechnout
 • bušení srdce, bolesti okolo srdce
 • bolesti na hrudi
 • pocit na zvracení
 • strach, že omdlím
 • strach, že nebudu ovládat své tělo

a další...

Jedinci trpící touto poruchou často volají lékaře až několikrát za týden, protože mají tak velký strach o život. Z toho následně může vzniknout tzv. anticipační úzkost - strach z toho, že se mi to bude vše opakovat, je to strach z, že budu mít strach a situaci nezvládnu.